Μηχάνημα Παραγωγής Λιπάσματος

Μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή εξ΄ ολοκλήρου Μηχανήματος.
Με χαρά, μεράκι και δημιουργικότητα ξεκινάμε την Κατασκευή Νέου Μηχανήματος.
Το μηχάνημα αυτό θα εφοδιάζεται με Α΄ ύλες λιπασμάτων θα τις αναμειγνύει και θα γίνεται ομογενοποίηση του προϊόντος.