ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

think green think clean
Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των πάνελ με απιονισμένο καθαρό νερό, για καλύτερη απόδοση ! για μεγαλύτερη διάκρεια ζωής της επένδυσης !
δείτε μας στο You Tube

http://www.youtube.com/watch?v=2tCG0ShD03w