Κατασκευή Μηχανής Θέρμανσης Άλμης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή Μηχανήματος Θέρμανσης Άλμης Ωρίμανσης Ελαιών με Χαλίβδυνο λέβητα 300000Kcal/h, καυστήρα Riello, εναλλάκτη θερμότητας από υλικό inox 316 με ηλεκτρικό πίνακα και Βάση έδρασης και μεταφοράς του.

Κατασκευαστής ο Παρασχούδης Γεώργιος.

Εργοδότης : Κ.Η. Ιωαννίδης ΑΒΕΕ