Κατασκευή Μηχανήματος

Ξεκίνησε η Μελέτη Σχεδίαση και Κατασκευή εξ΄ολοκλήρου από την εταιρεία μας, Μηχανήματος Χαρμανιέρας – Ανάμιξη Λιπασμάτων για την εταιρεία SIRIAC ΙΚΕ