Ειδικό Μηχάνημα

Η εταιρεία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανκοινώσει την απόκτηση Ειδικού Μηχανήματος για Πασσαλόμπηξη και Τοποθέτηση Γεώβιδων σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα Σταθερών Βάσεων