Εγκατάσταση διπλού σωλήνα πολυαιθυλένιο HDPE Φ560 στην γέφυρα του ποταμού Αλιάκμονα.