2ο Έργο με Πασσαλόμπηξη με το ειδικό μηχάνημα της εταιρείας μας. Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100kwp με σταθερές βάσεις. Το έργο είναι σε εξέλιξη.