Τοποθέτηση Γεώβιδων σε ΦωτοβολταΙκό Πάρκο Σταθερών Βάσεων , με το Ειδικό Μηχάνημα της εταιρείας μας. ΣΤΑΘΕΡΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ