Πασσαλόμπηξη σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με Σταθερές Βάσεις στη Μακρακόμη Λαμίας