Πασσαλόμπηξη σε φωτοβολταϊκό πάρκο με Σταθερές Βάσεις στη Σπερειάδα