Πασσαλόμπηξη σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με Σταθερές Βάσεις στο Άκτιο Πρέβεζας