Καθαρισμός Φ/Β πάνελ σε δώμα εργοστασίου στο Καλοχώρι . Για την καλύτερη Απόδοση του Φ/Β έργου και για μεγαλύτερη Διάρκεια Ζωής της επένδυσης ! Ο Καθαρισμός έγινε με Απιονισμένο νερό Αγωγιμότητας από 0 έως 50μs για σίγουρα αποτελέσματα .