Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού επί στέγης εργοστασίου, ισχύος 1MegaWatt , στη ΒΙΠΕΘ της εταιρείας Β. & Γ. Σιδηρόπουλοι Ο.Ε.