Μηχανολογική εγκατάσταση σε νέο εργοστάσιο.
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σε οροφή κτιρίου
Εγκατάσταση διπλού σωλήνα πολυαιθυλένιο HDPE Φ560 στην γέφυρα του ποταμού Αλιάκμονα.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός σε Goody's & Flocafe στη Λάρισα (έναντι Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας)
Μηχάνημα Αυτόματης Ανάμιξης και Ζύγισης Α΄ υλών λιπασμάτων
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή Μηχανής Θέρμανσης Άλμης, από τον Παρασχούδη Γεώργιο και Συνεργάτες.Πελάτης μας η ...
Καθαρισμός Φ/Β πάνελ σε δώμα εργοστασίου στο Καλοχώρι . Για την καλύτερη Απόδοση του Φ/Β έργου και για μεγαλύτερη Διάρκεια ...
Πασσαλόμπηξη σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με Σταθερές Βάσεις στη Μακρακόμη Λαμίας
Πασσαλόμπηξη σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με Σταθερές Βάσεις στο Άκτιο Πρέβεζας
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού επί στέγης εργοστασίου, ισχύος 1MegaWatt , στη ΒΙΠΕΘ της εταιρείας Β. & Γ. Σιδηρόπουλοι ...
Πασσαλόμπηξη σε φωτοβολταϊκό πάρκο με Σταθερές Βάσεις στη Σπερειάδα
στο έργο έχει ολοκληρωθεί η πασσαλόμπηξη και εφαρμόζονται οι βάσεις
2ο Έργο με Πασσαλόμπηξη με το ειδικό μηχάνημα της εταιρείας μας. Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100kwp με σταθερές βάσεις. Το έργο ...
Έμπηξη πασσάλων με το Ειδικό Μηχάνημα της εταιρείας μας σε γήπεδο για τοποθέτηση Σταθερών Βάσεων σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο ...
Τοποθέτηση Γεώβιδων σε ΦωτοβολταΙκό Πάρκο Σταθερών Βάσεων , με το Ειδικό Μηχάνημα της εταιρείας μας. ΣΤΑΘΕΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ...