Τοποθέτηση Γεώβιδων σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Τοποθέτηση Γεώβιδων σε ΦωτοβολταΙκό Πάρκο Σταθερών Βάσεων , με το Ειδικό Μηχάνημα της εταιρείας μας. ΣΤΑΘΕΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ