Πασσαλόμπηξη σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με Σταθερές Βάσεις

Πασσαλόμπηξη σε φωτοβολταϊκό πάρκο με Σταθερές Βάσεις στη Σπερειάδα