Γέφυρα Αλιάκμονα

Ημερομηνία: 18/7/2022
Εγκατάσταση διπλού σωλήνα πολυαιθυλένιο HDPE Φ560 στην γέφυρα του ποταμού Αλιάκμονα. https://www.youtube.com/watch?v=yOdpe6ko_wI&t=8s