Μηχάνημα Παραγωγής Λιπάσματος

Ημερομηνία: 20/2/2016
Μελέτη - Σχεδιασμός - Κατασκευή εξ΄ ολοκλήρου Μηχανήματος.
Με χαρά, μεράκι και δημιουργικότητα ξεκινάμε την Κατασκευή Νέου Μηχανήματος.
Το μηχάνημα αυτό θα εφοδιάζεται με Α΄ ύλες λιπασμάτων θα τις αναμειγνύει και θα γίνεται ομογενοποίηση του προϊόντος.