Κατασκευή Μηχανήματος

Ημερομηνία: 11/9/2015
Ξεκίνησε η Μελέτη Σχεδίαση και Κατασκευή εξ΄ολοκλήρου από την εταιρεία μας, Μηχανήματος Χαρμανιέρας - Ανάμιξη Λιπασμάτων για την εταιρεία SIRIAC ΙΚΕ