Κατασκευή Μηχανής Θέρμανσης Άλμης

Ημερομηνία: 22/9/2014
Σε εξέληξη βρίσκεται η κατασκευή Μηχανήματος Θέρμανσης Άλμης Ωρίμανσης Ελαιών με Χαλίβδυνο λέβητα 300000Kcal/h, καυστήρα Riello, ενναλάκτη θερμότητας από υλικό inox 316 με ηλεκτρικό πίνακα και Βάση έδρασης και μεταφοράς του.

Κατασκευάστης ο Παρασχούδης Γεώργιος.

Εργοδότης : Κ.Η. Ιωαννίδης ΑΒΕΕ